Leon Pyszyński

Leon Pyszyński – urodził się 4 marca 1845 roku w Brzozowie. Jego rodzicami byli Maria i Michał Pyszyńscy. Uczęszczał do gimnazjum. Był oficerem, uczestniczył w powstaniu styczniowym. Podczas walk został ranny. Wzięty w niewolę pod Fajsławicami w województwie lubelskim. Sądzono go w Warszawie i zesłano na Syberię, w rejony miast Perm i Tomsk. Z zesłania zwolniono go w 1868 r. i odesłano do Austrii.

Fot. Damian Radziak

Leon Pyszyński w Nowym Sączu przebywał od 1887 roku. Pełnił funkcję pierwszego naczelnika stacji kolejowej. Jako zastępca burmistrza Nowego Sącza, wniósł cenny wkład w rozwój miasta i regionu, między innymi współorganizował powołanie straży ogniowej oraz Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Mieszkał przy Placu 3 Maja. Był żonaty z Filipiną Matz.

Leon Pyszyński zmarł 8 listopada 1887 roku w Krakowie, w wieku 42 lat. Pochowany został na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu.

Biogram opracowany na podstawie Nowej Encyklopedii Sądeckiej Jerzego Leśniaka oraz książki Bogdana Potońca z 2016 r., „Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie” przez Agnieszkę Małecką