Johan Johannides

Rodzina Johannidesów zamieszkiwała Nowy Sącz od roku 1800.  Zdaniem historyka Łukasza Połomskiego, nie wiadomo jednak, czy na pewno byli to przodkowie Johana Johannidesa. Źródła podają, że Johan Joannides urodził się 18 kwietnia 1811 roku w Kieżmarku (dzisiejsza Słowacja). Informacja ta nie została jednak zweryfikowana.

Fot. Damian Radziak

Johan Johannides z wykształcenia był majstrem kotlarskim, pochodził ze starej niemieckiej rodziny, która szybko uległa polonizacji, należał do gminy ewangelickiej. Ukończył w Nowym Sączu gimnazjum. W latach 1860 – 1866 i 1870 – 1871 sprawował funkcję burmistrza Nowego Sącza, a w latach 1867 – 1870 wiceburmistrza. W czasie swoich rządów wiele razy niesłusznie atakowany, starał się taktowanie łagodzić debatę polityczną. Od 1870 r. można zaobserwować w Radzie Miasta silną opozycję, która chciała odwołać Johannidesa. Burmistrz miał problemy z utrzymaniem dyscypliny wśród urzędników, przez co dochodziło do wielu afer i malwersacji, które przypisywano też szefowi magistratu. Niczego jednak mu nie udowodniono. Mało tego: za jednego z oskarżonych spłacił nawet pieniądze, które ten miał sprzeniewierzyć. Zmęczony oszczerstwami Johannides sam zrezygnował z urzędu w 1871 r. 

Wyróżniała go duża skromność. W pamięci sądeczan zapisał się między innymi tym, że oddał swoją własną burmistrzowską pensję, by wybrukować kamieniem nowosądecki Rynek. To prawdopodobnie za jego kadencji powstała w mieście straż ogniowa, o którą zabiegali jego poprzednicy.

Fot. Damian Radziak

Burmistrz był lojalny wobec Wiednia, ale podkreślał także swój polski patriotyzm. Tak jak wielu ówczesnych, z okazji ważnych wydarzeń ubierał strój narodowy. Miasto pod jego rządami się rozwijało. W tym czasie w mieście powstawały nowe, ważne instytucje: dzięki współpracy z Onufrym Trembeckim otwarto Seminarium Nauczycielskie, powstała też druga apteka. W 1870 r. Johannides wszedł w skład Wydziału Kasy Oszczędności, nowej instytucji finansowej, której celem była poprawa sytuacji ekonomicznej mieszczan.

Portret Johana Johannidesa, pędzla krakowskiego malarza Kazimierza Pochwalskiego (1855 – 1940), uważanego za mistrza portretu reprezentacyjnego, wisi w galerii portretów burmistrzów Nowego Sącza, w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56. Johan Johannides zmarł w 1887 roku w Nowym Sączu. Spoczywa na Starym Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu.

Fot. Nowa Encyklopedia Sądecka