Franciszek Michał i Barbara Otto

Jednym z najlepiej zachowanych pomników na Starym Cmentarzu jest pomnik lekarza Franciszka Michała Otto i jego małżonki Barbary.

Lekarz urodził się w 1793 r. we Lwowie. Po odbyciu studiów medycznych pracował, jako lekarz obwodowy obywateli wydziału w Nowym Sączu. Jego żoną była Barbara Kaucka. W 1866 roku w Nowym Sączu wybuchła epidemia cholery. Doktor Otto z poświęceniem walczył o życie setek mieszkańców miasta, sam niestety zaraził się chorobą i zmarł w wieku 73 lat, 37 lat po swojej żonie. Mieszkańcom pomagał do końca życia. 

Fot. Damian Radziak

Na bocznych ścianach pomnika Franciszka Michała Otto i jego małżonki wybijają się dwa ośmiowersowe teksty. Pierwszy z nich mówi o przedwczesnej śmierci  matki, która zmarła przy powiciu syna (w 1829 roku), drugi to tren o poświęceniu człowieka dla ratowania życia innych ludzi.

Zacny mąż, którego zwłoki grób ten kryje

W pamięci przyjaciół i znajomych żyje

Bo gdy w ciemnej nocy cholera się sroży

I wśród powszechnej trwogi ofiary swe mnoży

On mimo próśb córki spieszy ratować sąsiada

I starzec sam ofiarą powołania pada.

My dzieci, co drogiego ojca pamięć czcimy

O westchnienie za duszę zmarłego prosimy.