Karolina Pisz (z domu Górnicka)

Zatroskany anioł zdobi pomnik nagrobny Karoliny i Aurelii Pisz, który znajduje się tuż przy wejściu na Stary Cmentarz od ulicy Jagiellońskiej. Nie udało się nam znaleźć informacji na temat Aurelii, natomiast wiemy, że jej matka Karolina Pisz (z domu Górnicka) była pierwszą żona Józefa Pisza (1821-1891).

Fot. Damian Radziak

Rodzina Piszów była dobrze znana w Nowym Sączu, ponieważ prowadziła pierwszą w mieście drukarnię przy ul. Pijarskiej. Drukowano w niej odezwy, afisze, książeczki do modlenia, lektury szkolne, kazania, kantyczki, czy elementarze. Piszowie odegrali dużą rolę w upowszechnianiu w okolicach Sącza słowa drukowanego. Równolegle z drukarnią prowadzili księgarnię zwaną Piszówką. Znajdowała się ona przy ulicy Jagiellońskiej 5. Drukarnia założona przez Józefa Pisza była zakładem nowoczesnym, wyposażonym w maszyny, które specjalnie do Nowego Sącza sprowadzono z Wiednia i Lipska. Drukarnia zatrudniała kilkunastu drukarzy i wydawała też lokalne gazety m.in. Gońca Podhalańskiego, Głos Podhala i Zew Gór.

Fot. Damian Radziak


Józef Pisz pochodził z Węgier. Od 1870 roku był radnym miejskim. Drukarnię rodziny Piszów przejął syn Karoliny i Józefa, Roman, urodzony w 1862 r.

Fot. Damian Radziak


Biogram opracowany na podstawie Nowej Encyklopedii Sądeckiej Jerzego Leśniaka oraz artykułu portalu Sądeczanin z dnia 27.07.2018. przez Agnieszkę Małecką