Franciszek Ksawery Aroni

Najprawdopodobniej jego nagrobek nie ostał się do naszych czasów. Napisów na większości z nich nie można już odczytać. Wiemy jednak, że Franciszek Ksawery Aroni był nauczycielem włoskiego pochodzenia.

Fot. Damian Radziak

W 1874 r. pełnił funkcję dyrektora szkoły wydziałowej w Nowym Sączu. Szkoła ta, po zmianach organizacyjnych, mieściła się przy ul. Pijarskiej, w jednopiętrowym budynku. Najpierw była to szkoła trzyklasowa, a następnie czteroklasowa. Szkoła utrzymywała się z funduszu szkolnego oraz gminy miejskiej. Franciszek Ksawery Aroni wchodził w skład Rady szkolnej okręgowej w Nowym Sączu, na powiaty nowosądecki, nowotarski i grybowski.

Zmarł w 1875 r. Na Starym Cmentarzu został pochowany wraz z żoną Różą.


Notatka powstała na podstawie informacji zawartych w Nowej Encyklopedii Sądeckiej Jerzego Leśniaka oraz 7. tomie Zeszytów Sądecko-Spiskich (2012-2013).